Zkušenosti

Vnitřní trh a spotřebitelská tématika

Spotřebitelská poradna

Připravili jsme pro vás pokračování oblíbené Spotřebitelské poradny, na kterou se v uplynulých třech letech úspěšně obrátily stovky tazatelů s žádostí o pomoc...

podrobnosti

Příběh dvojí kvality potravin

V červnu 2011 se začíná psát příběh dvojí kvality potravin. Na základě informací Slovenské spotřebitelské organizace se Olga Sehnalová obrací na Evropskou komisi...

podrobnosti

Rozdíly potravin

Jak jsou na tom potraviny na společném vnitřním trhu EU? Mají všichni občané možnost koupit stejně kvalitní potraviny? Na tyto otázky se zaměřila Olga Sehnalová...

podrobnosti

Nekalé obchodní praktiky

Každý z nás je ve svém každodenním životě spotřebitelem. Z rozhovorů s občany, ale i ze své vlastní zkušenosti si uvědomuji, že nekalé obchodní praktiky jsou bohužel všude kolem nás...

podrobnosti

POLITICO

Za dlouhodobé průkopnické aktivity Olgy Sehnalové na poli boje s dvojí kvalitou potravin ji vlivný bruselský zpravodajský server Politico zařadil mezi 28 osobností EU, které nejvíce ovlivnily veřejnou debatu v roce 2018.

podrobnosti

Doprava

Olga Sehnalová působila mezi léty 2009-2019 v výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. V tomto výboru se zaměřovala zejména na téma bezpečnosti silničního provozu, práva cestujících, přístupnost dopravy lidem s postižením, udržitelnost dopravy a rozvoj dopravních sítí v regionu střední Evropy.

Bezpečnost dopravy

Členství ve výboru Evropské rady pro bezpečnost dopravy a Rady pro bezpečnost dopravy při WHO. Vystoupení na Valném shromáždění OSN v New Yorku věnovanému tématu bezpečnosti dopravy. Hlavní řečník řady mezinárodních konferencí (Brusel, Lipsko, Dublin, Londýn, Vídeň).

Legislativní činnost v oblasti dopravy

Zpravodajka ke strategickému dokumentu Bílá kniha o dopravě do roku 2050, hlavní zpravodajka nařízení k zavedení automatického tísňového volání systému eCall, zpravodajka nařízení o obecné bezpečnosti vozidel, zpravodajka směrnice o Evropském aktu přístupnosti, zpravodajka části silničního balíčku a nařízení o interoperabilitě mýtných systémů.

Práva osob s postižením

Olga Sehnalová působila byla předsedkyně parlamentní skupiny pro práva osob s postižením Evropského parlamentu.

Podíleli jsme se na řadě konferencí a akcí ve spolupráci s Evropským fórem zdravotně postižených. Tématicky: Evropský akt přístupnosti, práva cestujících s postižením, Evropská karta zdravotního postižení, Rozvojové cíle tisícíletí OSN, Strategie EU pro práva osob se zdravotním postižením, Úmluva OSN o právech s postižením, Evropský parlament osob s postižením.

Práce na legislativních a nelegislativních aktech: Evropský akt přístupnosti z hlediska dopravy a vnitřního trhu. Monitorovací zpráva k Úmluvě OSN o právech osob s postižením.