Litevské dny

11. - 15. listopad 2013

Hned několik významných osobností přijelo v týdnu od 11. do 15. listopadu 2013 do Kroměříže, která se po tyto dny stala centrem litevské kultury v České republice. Pravidelný cyklus, pořádaný poslankyní EP Olgou Sehnalovou, představuje země předsedající Radě Evropské unie. Program byl tradičně sestaven z výstav, besed se zajímavými osobnostmi, projekcí dokumentárních filmů a nechyběly ani ochutnávky a soutěže. Akce se konala pod záštitou velvyslance Litevské republiky v ČR, pana Aurimase Taurantase, který se osobně zúčastnil i slavnostního zahájení a vernisáže dvou výstav zapůjčených velvyslanectvím. „Předsednictví Litvy Radě EU poskytlo Litevské republice možnost prezentovat se i v českých regionech a městech. Jsem rád, že paní poslankyně Olga Sehnalová iniciovala celý týden plný událostí spojených s Litvou,“ uvedl litevský velvyslanec Aurimas Taurantas.