Italské dny

13. - 18. října 2014

Hned několik významných osobností úzce spjatých se zemí Apeninského poloostrova zavítalo v půli října do Kroměříže při příležitosti Italských dnů. Cílem pravidelného tematicky zaměřeného bloku výstav, besed, filmových projekcí i gastronomických zážitků je přiblížit veřejnosti zemi, která aktuálně předsedá Radě Evropské unie.