Bulharské dny

9. - 13. dubna 2018

Bulharsko znají čeští cestovatelé nejen jako zemi, kde přikývnutí znamená nesouhlas a vrtění hlavou opak, ale zejména jako zemi zlatých pláží, starobylých památek, vysokých hor a výborné kuchyně. V Kroměříži tuto zemi od 9. do 13. dubna 2018 představily Bulharské dny pořádané poslankyní Evropského parlamentu Olgou Sehnalovou pod záštitou velvyslance Bulharské republiky v ČR Latchezara Petkova. Bylo to již šestnácté pokračování "Evropských dnů" věnovaných zemi, která právě předsedá Radě Evropské unie