Doprava

Olga Sehnalová působila mezi léty 2009-2019 v výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. V tomto výboru se zaměřovala zejména na téma bezpečnosti silničního provozu, práva cestujících, přístupnost dopravy lidem s postižením, udržitelnost dopravy a rozvoj dopravních sítí v regionu střední Evropy.