Evropa doma z.s.

Navazujeme na desetiletou zkušenost týmu poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Máme zkušenosti z evropského i domácího legislativního procesu, známe detailně prostředí evropských institucí, ale i komunální sféry. Naši práci opíráme o odbornost, znalosti a síť kontaktů a partnerství s relevantními domácími a mezinárodními aktéry. Za svou misi považujeme i osvětu laické veřejností, proto se věnujeme i přednáškové činnosti a osvětovým akcím pro veřejnost zejména z oblasti EU a jejích politik.

Více o nás